¡¡Adopta!!

TRAVIATA2 DORA2 Copito GRAPPA2
Traviata Dora Copito Grappa
CAIPIRINHA2 MANDY2 ELVIS2 DORIAN2
Caipirinha  Mandy  Elvis Dorian
LINX2 32 TRIS2
Linx ? Tris

APADRINA

LIZ2 VIEJITA2
Liz  Viejita